Det nye yrkessertifikatet D6

Denne overgangsordningen stengte pr 31.12.2023.

Sjøfartsdirektoratet har som kjent innført sertifikatkrav for alle yrkesfartøy med lengde over 8,00 meter.
Dette betyr at alle de arbeidsfartøy, slepebåter, oppdrettskatamaraner og andre som var sertifikatfri med lengde 14,99 m, nå får krav om sertifkat for fører og eventuell styrmann.

Men det ville være komplett umulig å gjennomføre nødvendig opplæring for de tusenvis (?) av båtfører som plutselig får krav om sertifikat.
Heldigvis har direktoratet lagt opp til en overgangsordning som er ganske gunstig.

Overgangsordningen bygger på at hvis man har D5L-sertifikat, da kan man frem til 31.12.2023 søke om å få utstedt det nye D6-sertifikatet, på visse betingelser.

Det er også mulig å få et begrenset D6-sertifikat, begrenset opp til 15 meters båtlengde. Dette er mest for båtførere som har mange års praktisk erfaring, men som av ulike grunner vegrer seg for mer teoretisk skolegang. De kan velge å gjennomføre en "Praktisk prøve" med godkjent assessor.

I praksis betyr det at ganske mange både oppdrettsselskaper og andre nå "kaster seg rundt" for å få gjennomført D5L for flest mulig båtførere. Her er Baatskolen POSEIDON sterkt engasjert og vi har allerede hatt et hundretall yrkesbåtførere som tar D5L for deretter å søke D6-sertifikat innen fristen.

Hvis dette er interessant: ta kontakt snarest mulig jan@baatskolen.no

For mange vil det da være aktuelt å avlegge praktisk prøve for D6, med godkjent assessor.
Vi har de godkjenninger som kreves og vil selvfølgelig være behjelpelig med slike prøver.

Merk: vårt påmeldingsskjema gir dessverre feilmeldinger.
Send heller en mail direkte til
jan@baatskolen.no

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Bekreftelse:
10 trekk fra 2 =  Skriv inn resultatet
 
print
© 2024   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker