Det nye yrkessertifikatet D6

Sjøfartsdirektoratet har som kjent innført sertifikatkrav for alle yrkesfartøy med lengde over 8,00 meter.
Dette betyr at alle de arbeidsfartøy, slepebåter, oppdrettskatamaraner og andre som var sertifikatfri med lengde 14,99 m, nå får krav om sertifkat for fører og eventuell styrmann.

Men det ville være komplett umulig å gjennomføre nødvendig opplæring for de tusenvis (?) av båtfører som plutselig får krav om sertifikat.
Heldigvis har direktoratet lagt opp til en overgangsordning som er ganske gunstig.

Overgangsordningen bygger på at hvis man har D5L-sertifikat, da kan man frem til 31.12.2023 søke om å få utstedt det nye D6-sertifikatet, på visse betingelser.

I praksis betyr det at ganske mange både oppdrettsselskaper og andre nå "kaster seg rundt" for å få gjennomført D5L for flest mulig båtførere. Her er Baatskolen POSEIDON sterkt engasjert og vi har allerede hatt et hundretall yrkesbåtførere som tar D5L for deretter å søke D6-sertifikat innen fristen.

Hvis dette er interessant: ta kontakt snarest mulig jan@baatskolen.no

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Bekreftelse:
19 trekk fra 8 =  Skriv inn resultatet
 
print
© 2022   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker