Fiskeskipper kl C er et krav fra 01. januar 2013

Sjøfartsdirektoratet har innført en ny kvalifikasjonsforskrift, men de har dessverre ikke lyktes helt med å informere om de praktiske konsekvensene den nye forskriften kan ha for sjøfolk og fiskere. Nå har Sjøfartsdirektoratet rykket ut med en ny informasjonsside for å understreke alvoret.

Man satte 01. januar 2013 som endelig dato for å ordne sertifikatene   -   og etter den dagen kan det fort bli for sent . . . .

Se gjerne hva daglig leder i Kystfiskarlaget uttaler til Kyst og Fjord!

... og hva Kystfiskarlaget skriver på sine hjemmesider.

 

§ 31. Fiskeskippersertifikat klasse C

(1) Fiskeskippersertifikat klasse C gir rett til å tjenestegjøre som

a) ansvarshavende vaktoffiser på fiskefartøy bruttotonnasje under 50 og største lengde mellom 10,67 og 24 meter i fartsområdet bankfiske I,
b) skipsfører på fiskefartøy med bruttotonnasje under 50 og største lengde mellom 10,67 og 15 meter i fartsområdet bankfiske I.

(2) Fiskeskippersertifikat klasse C kan utstedes til den som er fylt 18 år, har erklæring fra lege om tilfredsstillende syn, fargesans og hørsel etter § 30, bestått eksamen som dekker vedlegg III tabell A-II/3 eller godkjent fritidsskippereksamen, har gyldig Short Range Certificate (SRC/VHF) utstedt av Telenor Maritim Radio, gyldig sikkerhetsopplæring for fiskere og har minst 12 måneders fartstid på fiskefartøy med største lengde 10,67 eller mer.

Baatskolen POSEIDON arrangerer jevnlig D5L-fritidsskipperkurs på Finnøy, Karmøy, Stord, Flåm, i Egersund, Harstad og i Gratangen. Det blir også tilsvarende kurs over hele vinteren i Stavanger, og "kompaktkurs" dvs nettarbeid og samlinger i Stavanger.

 

 

print
© 2022   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker