Praktisk utsjekk

For å gi flere båtfolk mulighet til å løse Fritidsbåtskippersertifikat kl D5L har Sjøfartsdirektoratet åpnet for at kandidater som ikke tilfredsstiller kravet om minst 3 års fartstid i båt på minst 8 meter isteden kan vise at de har de nødvendige ferdigheter ved å gjennomføre en praktisk test.

Praktisk utsjekk, hva er det?

Utsjekken foregår ombord i POSEIDON II, og hver deltager må vise sine ferdigheter både på de tekniske områdene og ved å manøvrere til/fra kai flere ganger. Det er også innlagt øvelser knyttet til mann overbord og andre sikkerhetsrelaterte forhold. Alle disse øvelsene foregår med ganske små grupper, slik at hver eneste deltager får rikelig anledning til å praktisere.

De som er interessert i å lese mer om hva dette går ut på kan gå inn på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider: Praktisk utsjekk.

I den grad plassen tillater tar vi også "Praktisk utsjekk" for eksterne deltagere som trenger mer båtpraksis for å løse D5L-sertifikatet.

 

 

print
© 2022   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker