Et glimt inn i skipperlugarenAlle lugarene er under dekk, de seks mest brukte ligger forut. De fleste lugarene har overlys gjennom en kombinasjon av lysprismer i dekk og lysventiler i det lave overbygget i forkant av styrehuset.

Dette bildet viser et glimt inn i skipperlugaren og det mest påfallende er nok den store høyden under dekk, over tre meter på det høyeste! 


<< previous 16 av 22 next >>
Return

print
© 2019   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker