Etter ombygging i 1984Det var i 1984 at man fant tiden inne til å foreta en generalombygging av hele fartøyet. Det ble spandert nye motorer, full ny utrustning, og det mest påfallende var det store overbygget og styrehuset.

Her fikk man all den plassen som man tidligere bare drømte om, og alt var så vel gjennomtenkt og grundig utført at det 25 år senere er praktisk talt uendret! 


<< previous 8 av 22 next >>
Return

print
© 2019   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker