Is, is, is, is . . .Dette er en fremmed verden for oss som holder til på den norske vestkysten; men i Østersjøen har ising ofte vært et ganske alvorlig problem.


<< previous 4 av 22 next >>
Return

print
© 2019   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker