Kurs på arbeidsplassen


Kurs på arbeidsplassen

Våre spesialutviklede kurs på arbeidsplassen blir en stadig større suksess. Mange arbeidsgivere, klubber og foreninger tenker HMS og ser at det er en god ide å tilby båtførerkurs, VHF-kurs og sogar D5L som en lærerik og nyttig sosial aktivitet. Interessen er blitt ekstra stor, nå som vi går mot en sommer med krav til opplæring av båtførere.


<< previous 2 av 4 next >>
Return

print
© 2021   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker