Man kan selv trenge hjelp . . .Østersjøen er langgrunn; og her er det redningskrysseren ÖSTERGARN, ex Grängesberg som selv trenger hjelp av en kollega. Men med 18 mm stålplater i bunnen gjør ikke denslags noen skade  -  man må bare vente med egg og bacon til høyvannet kommer tilbake  


<< previous 10 av 22 next >>
Return

print
© 2019   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker