Nord Øst Grønland i 2006



Siden fartøyet, som da het MINNA, var særdeles velegnet til ekspedisjoner i ishavsstrøk ble det sendt på ekspedisjon til Nord Øst Grønland. Formålet var å besøke flest mulig ishavsstasjoner som hadde vært benyttet av norske fangstfolk. Dette ble en vellykket tur på alle måter, og med velvillig tillatelse fra Svein Karlsbakk legger vi ut hans velskrevne og rikt illustrerte dagbok fra turen.

 


<< previous 18 av 22 next >>
Return

print
© 2019   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker