Vær som uvær . . .


Vær som uvær. . .

Det var ikke bare i de hardeste isvintrene at Grängesberg sin styrke og soliditet kom til sin rett. Også resten av året kunne gå hardt utover materiellet, og spesielt en hendelse har gått inn i historien; det var da redningskrysseren ble nødt for å gjøre flere forsøk på bording for å berge mannskapet fra den grunnstøtte lekteren "Stenbiten".


<< previous 3 av 22 next >>
Return

print
© 2019   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker