Baatskolen POSEIDON har for tiden en av sine instruktører bosatt i København. Det betyr at vi har mulighet for å tilby våre velrenommerte båtførerkurs for nordmenn og andre interesserte i københavnområdet.

Vi har mange års erfaring med å holde kurs i båtforeninger som ønsker å legge til rette for at medlemmene skal kunne skaffe seg båtførerbevis på en god og samtidig sosial måte.

Bedriftskurs har utviklet seg til å bli en av våre spesialiteter. Stadig flere bedrifter tenker HMS og innarbeider en sikkerhetstankegang i sine gjøremål. I et så sjørettet distrikt som København kan båtførerkurset være midt i blinken: de ansatte får et godt tilbud, de kan ta med familiemedlemmer  -  som samtidig blir kjent med kollegenes familier, de oppmuntrer til samarbeid om felles mål og alle har det "sabla kjekt" mens vi holder på.

Ta kontakt med espen@baatskolen.no for å høre nærmere hva vi kan få til i fellesskap. Dette blir rimeligere enn dere tror og langt kjekkere enn dere aner . . .

 

print
© 2022   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker