VHF-kurs for den maritime mobile radiotjenesten

Den siste omleggingen fører til at det gamle, velkjente VHF-sertifikatet erstattes av et helt nytt SRC-sertifikat. Baatskolen POSEIDONs kurs arrangeres etter dette siste, reviderte pensum fra Telenor. Det betyr 12 timers undervisning, kombinert med praktiske øvelser, fordelt over tre kvelder. Kurset avsluttes med prøve den siste kurstimen og de som består får det nye SRC-sertifikatet.

Minstealderen for sertifikatet er 15 år; det viser seg ofte at de yngste er mest motivert og gjør det best til eksamen - så kanskje det var en god idé å la noen av familiens yngste blir sertifiserte radiotelefonister, med ansvar for radiotjenesten ombord.

Meld deg på her!

 

Noen praktiske tips

De som er interessert i å lære mer om maritim VHF anbefales å besøke Telenor kystadio. Der finner man en lang rekke opplysninger om installasjon og bruk av VHF. Man kan også bestille diverse brosjyrer, kanalplaner og annet informasjonsmateriell.

Kanalplanene har nylig gjennomgått en full revisjon. Derfor kan det være farlig å basere seg på gamle planer.

Her kan man til enhver tid finne oppdaterte utgaver av både kanalplaner og nødprosedyrer.

 

Egen skolekonsesjon

Baatskolen POSEIDON er alltid opptatt av å ligge i forkant når det gjelder å tilby det beste av opplæring.

Når det gjelder VHF/SRC-kursene har vi nå tatt et skritt videre ved at vi har fått opprettet en egen skolekonsesjon LJ3L og Baatskolen POSEIDON har fått tildelt et dedikert MMSI-nummer: 258 999 619.
 

Auorisert forhandler og testsenter

Baatskolen POSEIDON er nå autorisert av Telenor Maritim Radio som forhandler med eget testsenter for å avlegge prøven direkte på internett. Også konsesjon / lisens for VHF-utstyret kan ordnes samtidig på samme sted!
 

Pris på VHF/SRC-kurs, fra 01.10.2015:

Enhet

Pris

Kommentar

Kurs

1.951

Tre kvelder, inkl. eksamen

Lærebok; nyeste utgave i 2013

249

Pensumheftet for SRC-sertifikatet

Eksamensgebyr til Telenor 769 Må betales av den enkelte deltager i Telenors nettbutikk. Dekker prøve og sertifikat.


Her kan du lese om Baatskolens kursbetingelser.

print
© 2020   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker