Maritime kurs med forarbeid på internett og samling: "Kompaktkurs"

I forståelse med Sjøfartsdirektoratet har vi holdt fritidsskipperkurs på nettet, kombinert med samlinger i Stavanger, siden 2006. Kursene har vært en stor suksess og resultatene har vært imponerende; tildels hakket bedre enn for vanlige kveldskurs . . . .

Se gjerne hva tidligere kursdeltagere skriver i gjesteboken vår.

For å imøtekomme den stadig økende interessen har vi utviklet dette videre til våre nye "Kompaktkurs" til D5L og D5LA som er omtalt nedenfor.

Se også oppdatert informasjon under Nyheter

Her er vi på praksistur med Gamle Salten, og flittige navigatører planlegger videre seilas


Gjennomføring av kompaktkursene

Kursene består av to hoveddeler; nemlig det "egentlige" kurset som foregår på samlingene ombord i Nattruten SANDNES i Stavanger havn og et tilhørende "forkurs" som går nettet   -   og som kommer i forkant for å gi den systematiske forberedelsen som er nødvendig for å få fullt utbytte av det kompakte kurset som går på samlingene.

Baatskolen POSEIDON bygger kurset rundt læreboken Fritidsbåtskipperen. Alle som melder seg på og betaler kursavgiften får tilsendt en "pakke" med læreboken, flere kart, passer, linjal og mange andre gode hjelpemidler. Dette brukes først under "forkurset" på nettet og deretter på samlingene.

Vi har en kjøreplan som går uke for uke helt frem til våren. Stoffet legges ut ihht denne planen og alt gjennomgåes og diskuteres kursdeltagerne imellom. Læreren gir rettledning og svar etter behov. Dette blir så nær opp til vanlig klasseromsundervisning som mulig.


Samarbeid i lokale grupper

I tillegg til det arbeidet hver enkelt deltager gjør på nettet ser vi fordeler med at flest mulig samler seg i "arbeidsgrupper" med kolleger, venner og kjente.

Dette har vist seg å være en god metode; mange har gruppesamlinger i kystlag, båtforeninger, kantiner, kjellerstuer og gutteklubber for å arbeide med stoffet i fellesskap. Dette en sosial løsning, men samtidig viser det seg at man får anledning til å hjelpe hverandre på en svært god måte.

Kurset foregår i de meste maritime omgivelser som tenkes kan!


Kurssamlingen(e) i Stavanger

Selve "kjernen" i kurset er samlingen(e) ombord i Nattruten SANDNES i Stavanger havn. Her samles deltagerne for repetisjon, instrumentkurs og eksamen - og selvfølgelig et hyggelig samvær med ekte båtvenner.

Nattruten SANDNES er vernet av riksantikvaren, den fremstår idag som et flytende museum, med ekte 50-tallsstemning, men samtidig med gode bekvemmeligheter, førsteklasses mat og et strålende mannskap!

D5L-kurset har to samlinger, den første er i februar og dekker fagene: navigasjon, navigasjonshjelpemidler, sjøveisregler og brovakthold. I tillegg inneholder den første samlingen fagene "Navigasjonshjelpemidler i praksis" og Håndtering av fartøy, dette foregår ombord i skoleskipet POSEIDON II.
Den andre samlingen er i april og dekker fagene skipslære, sikkerhet, teknologi og motor. Begge strekker seg fra torsdag til mandag, med lange dager og intenst arbeid.

D5LA-kurset har en samling, den foregår en langhelg i februar og dekker både astronavigasjon og de andre fagene som i pensum.

På disse samlingene gjennomgår vi alt stoffet som i følge læreplanen skal gjennomgåes, med det timetall som sjøfartsdirektoratet krever og siden vi allerede er godt forberedt gjennom forkurset skjer dette fort og effektivt. Samlingene avsluttes med eksamen i alle aktuelle fag.

De som består eksamen får sine vitnemål utstedt i løpet av ca en måned etter siste samling og kan deretter søke sjøfartsdirektoratet om å få utstedt sine sertifikater.

Ingjerd er en av mange dyktige damer som har vært på kurs, og som benyttet anledningen til å få avlagt Praktisk utsjekk. Med kald beregning og stødig håndlag manøvrerte hun POSEIDON II på en forbilledlig måte!

Priser finner du under de respektive kursene.

 

Kjøreplan for D5LA-kompaktkurs 2018 - 2019
Emne Start Samling Kommentar
Astronomisk navigasjon
Mer nav.instrumentlære
Meteorologi, oceanografi
Innklarering, utklarering
Forsikring og formaliteter

... og litt av hvert som er
godt å vite for den som
seiler på langtur   -   eller
bare har lyst å vite ...
nov. 2018

Foregår ombord i
MS SANDNES
ved kai i Stavanger

22. - 24. febr. 2019

Eksamen avlegges
på samlingen

Det gjennomføres
forarbeid på nettet,
i samarbeid med
www.baatplassen.no
Alt repeteres på
samlingen og det
avholdes
D5LA-eksamen
       
Mulighet for å avlegge
Praktisk utsjekk for D5L
  25. febr. 2019 Med POSEIDON II

 

 

Kjøreplan for D5L-kompaktkurs 2018 - 2019
Emne Start Samling Kommentar
Navigasjon
okt. 18

Foregår ombord
i MS SANDNES
ved kai i Stavanger.

14. - 18. febr. 2019

Eksamen i disse
fagene avlegges
på samlingen.

 
Navigasjonshjelpemidler
des. 18  
Sjøveisregler og brovakthold jan. 19  
Navigasjonhjelpemidler
i praksis
febr. 19
Praktisk seilas
med skoleskipet
POSEIDON II
Håndtering av fartøy febr. 19
       
Skipslære febr. 19

Samling som ovenfor

4. - 7. april 2019

 
Sikkerhet febr. 19  
Motor / teknologi mars 19  
       
Mulighet for å avlegge
Praktisk utsjekk for D5L
  8. april 2019
Med POSEIDON II

print
© 2018   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker