Samarbeidspartnere

Baatskolen POSEIDON har med sitt gjennomarbeidede og velprøvede opplegg for maritime kurs vekket interessen hos flere som holder på med lignende aktiviteter.

Derfor har vi nå åpnet for at folk med genuin interesse for båtliv og sikkerhet skal kunne tilby bl.a. båtførerkurs på sine respektive hjemsted. Dette skjer gjennom en samarbeidsavtale som gir den lokale samarbeidspartneren adgang til et komplett opplegg, med lærebøker, kart, arbeidsmapper, oppgaver, overheader, hjemmesider, e-mail, osv, osv.

Vi bygger på Baatskolen POSEIDON sine godkjenninger til å drive kurs og være sensor. Vi bruker også Baatskolens innkjøpsavtaler for å skaffe gunstige betingelser og vi bruker vår kvalitetsstyring for å sikre at kursene gjennomføres på en god måte.

Hvis du skulle være interessert i å starte med båtførerkurs på ditt hjemsted så er vi åpen for å diskutere en avtale. Ta kontakt så kan vi se nærmere på hva som er mulig å få til. Start med å sende en mail til jan@baatskolen.no 

 

print
© 2024   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker