Denne seksjonen skal fortelle litt om Baatskolen POSEIDONs forhistorie og om hva vi holder på med.

Foreløpig har vi en side som forteller om oss som personer og hvordan vi kan treffes; og så har vi en side som forteller om skoleskipet vårt POSEIDON II, litt om dens innholdsrike historie og hva vi gjør for å drive den som "Vernet skip, godkjent av riksantikvaren."

Siden vil bli bygget ut, litt etter litt, i tiden fremover.....

 

print
© 2024   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker