Fritidsskipper D5L / Fiskeskipper kl C

Fritidsskipperkurset, kalt "Kystskipper light", inneholder alt for sertifikat D5L; navigasjon, navigasjonsmidler, sjøveisregler/brovakthold, skipslære, sikkerhet og teknologi/motorlære. D5L gir rett til å føre fritidsfartøy inntil 24 meter. Merk at den gamle grensen på inntil 50 BT nå er fjernet. Innen visse grenser gir det også rett til å føre passasjerfartøy, i sommerhalvåret kan man føre så mange passasjerer som fartøyet er godkjent for, på elver og innsjøer. Se mer om dette på Sjøfartsdirektoratets sider. Vi har også Sjøfartsdirektoratets godkjenning til å gjennomføre Praktisk utsjekk for de som mangler litt båterfaring til å løse D5L-sertifikatet.

Nå har Sjøfartsdirektoratet kommet med ny læreplan for D5L og D5LA. Den tar hensyn til det som vi i alle år har forfektet: "Praktisk opplæring og praktiske øvelser inn i D5L-kurset!" Kravet er 8 timer instrumentseilas og 8 timer fremføring av fartøy. Langt mindre enn de 30 timenes reell seilas som vi har hatt i alle år, men langt bedre enn det som var   -   og Baatskolen POSEIDON er som vanlig i forkant av utviklingen!

Det har allikevel vært en omstendelig og tidkrevende prosess å bli godkjent etter nye krav. Men fra 1. januar 2016 har seks skoler i Norge fått lov til å fortsette med D5L/D5LA, før den dagen var det over 30 ....

Her er godkjenningsbrevet og Baatskolen POSEIDON er forløpig den eneste mellom Bergen og Oslo!

 

Selv om D5L og D5LA er norske sertifikater, i utgangspunktet gyldige for å føre båter med norsk flagg, så er sertifikatene høyt anerkjent og dermed godkjent som kompetansebevis i mange andre land. Ved leie av båt i Croatia kan man f.eks føre båter opp til 100 GT med D5L og opp til 500 GT med D5LA. Se her for nærmere informasjon.

Meld deg på her!   
  
Baatskolen POSEIDON har gjort seg landskjent pga de flotte og lærerike turene med skoleskipet POSEIDON II. Her er det en gruppe blivende fritdsskippere som skal ta seg inn i Bømloskjærgården fra vest. Øyvind peker mens Jostein og Terje følger nøye med. 
 

Fritidsskipperkurset går over hele vinteren.

Deltagerne får tid til å bli godt kjent med hverandre, noe som er en fordel når øvingsoppgavene skal løses i fellesskap. Stort sett har vi en kurskveld pr. uke fra oktober til april, på den måten får man god anledning til å la stoffet synke inn ved å arbeide hjemme mellom hver gang.
 

 
På turene med POSEIDON II får kursdeltagerne virkelig "tatt seg ut" med navigasjonen. Med tre radarer, fire plottere, AIS, to Navtexer, syv VHF'er, GPS-kompass, gyro, peileapparater og ellers alt hva man kan ønske seg av navigasjonshjelpemidler blir det rikelig anledning til å lære instrumentfaget på en laaaaaangt bedre måte enn ved å lese all verdens bøker!

Her finnes ikke dødtid, for mens den andre vakten driver med navigasjon og praktisk seilas i styrehuset, benytter frivakten anledningen til å løse oppgaver  -  og planlegge seilasen for sin neste vakt.Læremateriell

Til undervisningen brukes læreboken "Fritidsbåtskipperen" av Gunnar Ulseth. I tillegg har skolen utarbeidet egne overheads og handouts for å utdype/utvide etter behov.

Det er med god grunn at Baatskolen POSEIDON er så opptatt av den praktiske delen av opplæringen. Vi har gjennom årene sett mange eksempler på at kursdeltagere får store aha-opplevelser når vi er ute på praksisturene. Derfor har vi satset høyt og anskaffet et skoleskip som virkelig passer til formålet. Ombord i POSEIDON II har vi alt som trenges for å gi kursene det praktiske innholdet og utbyttet som vi er så opptatt av. For å gi våre kursdeltagere best mulig utbytte av tid og penger som investeres i D5L-kursene har vi fått spesialtillatelse fra sjøfartsdirektoratet til å flytte en større del av undervisningen ombord i POSEIDON II.
 

Vi begynner nye D5L-kurs hver høst, men det er mulig å henge seg på underveis

Vi bruker ikke en krone i annonser. All vår markedsføring er basert på å gjøre en så god jobb at deltagerne med glede anbefaler oss videre. Denne strategien har slått til og tilstrømningen er så stor at vi har flere parallelle Fritidsbåtskipperkurs i Stavanger. Dermed får man valget mellom alternative ukedager slik at også de som er mest opptatt med reising, møter og annet anledning kan være med på D5L-kurs.
 
Selv om kursene starter om høsten så er de lagt opp med seks delvis uavhengige moduler. Derfor er det fullt mulig å henge seg på underveis, f.eks ved å begynne tidlig på nyåret  -  og ta resten den påfølgende høsten.
 
Ta kontakt for å diskutere hva vi kan få til i fellesskap  -  vi finner sikkert en løsning! 
 

Motor og teknologi er en egen kursmodul

I D5L-kurset er "Motorlære og teknologi" en viktig modul. Da skal både fremdriftsmotor, gear, propellsystemer, oppvarmingsanlegg og de elektriske systemene gjennomgåes. Da kommer det vel med at POSEIDON II har et maskinrom på over 30 kvadratmeter, med full ståhøyde!
I maskinrommet finnes foruten 2 stk Volvo TAMD 120B-CC også hjelpemotor, separate generatorer, kjele for sentralfyren, ladeanlegg, batterier, 23.000 liters dieseltanker, 3.400 liter septiktank, smøroljetanker, vanntanker, brannpumpe, kompressorer, arbeidsbenk og alt mulig annet "kjekt å ha"...
 

 

Skolens godkjenninger

Vårt fritidsskipperkurs er godkjent etter de aller siste læreplaner, krav og retningslinjer fra Sjøfartsdirektoratet.

Hvis man vurderer å ta kurset for D5L eller D5LA er det helt avgjørende at skolen kan dokumentere at den er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og gjennomfører kurset ihht til læreplanen - ellers kaster man bort tid og penger, og ender opp med et verdiløst vitnemål.

 

 

Pris for Fritidsskipper D5L

Enhet

Pris

Kommentar

Navigasjonsmodulen;
inklusive lang praksistur

8.500

Alt inkludert: bøker, tre sjøkart, passer, linjal, eksamensgebyr osv

Navigasjonsinstrumenter;
inklusive lang praksistur med
natt- og instrumentseilas

5.100

Dekkes av samme materiell som navigasjonsmodulen

Motor, skipslære, sikkerhet, osv.
Noe av undervisningen skjer
ombord, på praksisturen

7.600

Dekkes av samme materiell som over, eksamensgebyr er inkludert

Sum kveldskurs i Stavanger, med lange
praksisturer, delvis i mørke nordover kysten.

21.200

Merk:
Alt av lærebøker, materiell, kart, praksisturer og eksamensegebyr er inkludert i denne totalprisen!

Drifstoffpåslag pga ekstraordinært høye dieselpriser, for å dekke ekstra kostnader ved de lange praksisturene
 2.500  
Ny totalpris for D5L-kurset, inklusive praksistur, alt materiell, sjøkart, lærebøker, eksamensgebyr, osv  23.700  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du lese om Baatskolens kursbetingelser.

print
© 2024   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker