Kursbetingelser for Baatskolen POSEIDON


Påmelding til kurs

Bindende påmelding skjer ved nettskjema eller på epost til jan@baatskolen.no, med opplysning om navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato. (Til D5L og D5LA trenges senere komplett personnummer siden sjøfartsdirektoratet forlanger det på vitnemålene).

Deltagerne registreres i den rekkefølge de melder seg på, men Baatskolen POSEIDON tar forbehold om å sette strek når kursene er fulle.

Baatskolen sender svarmail som bekrefter mottatt påmelding, med opplysning om man har fått plass på ønsket kurs   -   eller om man f.eks står på venteliste.

 

Priser og betaling

Kursprisene er oppgitt på Baatskolen POSEIDONs hjemmeside. Betalingen må være på Baatskolens konto 3315 07 19947 senest 1 uke før kursstart, hvis ikke noe annet er avtalt. Ta gjerne kontakt i forkant hvis det skulle være tvil om riktig beløp. (Når komplette kurs selges til firma og foreninger faktureres ihht egen avtale).

Ved avbestilling mer enn 1 uke før kursstart refunderes innbetalingen, med fradrag av 10% håndteringsgebyr. Ved avbestilling 2-7 dager før start refunderes 50% av innbetalingen. Ved avbestilling siste døgnet før kursstart, eller når kurset har startet, kan vi vanligvis ikke gi noen refusjon, men deltageren mottar kursmateriellet og er sikret plass på neste tilsvarende kurs. Hvis en kursdeltager avbestiller som nevnt ovenfor, men samtidig overlater plassen sin til en annen, som de selv presenterer, kan man la innbetalingen gjelde for denne, og dermed unngå fradrag.

 

Ansvar

Baatskolen POSEIDON gjør til enhver tid sitt ytterste for å gjennomføre alle kurs med en fagmessig høy standard og på en sikker måte. Men Baatskolen kan allikevel ikke påta seg noe ansvar for eventuell skade på personer eller materiell i forbindelse med kursene.

 

Garanti

Baatskolen POSEIDON har etterhvert utviklet så gode metoder og rutiner for alle sine kurs at vi gir følgende garanti: ”En deltager som stryker til eksamen, etter å ha fulgt hele undervisningen på et av våre kurs, får gå det samme kurset gratis ved neste anledning. Man betaler kun nytt eksamensgebyr!”

 

 

 

print
© 2024   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker