Kursplan for Fritidsskipper

Kursplan for Fritidsskipper D5L i Stavanger vinteren 2022 - 2023

 

 

Modul

 

Startdato

 

Ukedager

 

Til dato

 

Kommentarer 

Navigasjon

18. okt. 2022

Uke 42.
okt 2022

 

Tirsdag

Uke 48
nov. 2022

Resten av tiden er vi ombord og driver aktiv seilas, her inngår instrumentbruk, radarseilas, nattseilas, osv, se nedenfor

Navigasjonsinstrumenter

Uke 49.
des 2022

Tirsdag

Uke 50 / 2022

Resten av tiden er vi ombord, se nedenfor

Sjøveisregler og brovakthold

Uke 01 / 2023

Tirsdag

Uke 04 / 2023

Resten av tiden for disse fagene er vi ombord i POSEIDON II, se nedenfor

Skipslære

Uke 06 / 2023

Tirsdag

Uke 07 / 2023

Sikkerhet

Uke 08 / 2023

Tirsdag

Uke 09 / 2023

Teknologi/motorlære

Uke 10 / 2023

Tirsdag

Uke 11 / 2023

Resten av tiden er vi ombord, se nedenfor

Praksistur for navigasjon og navigasjonsinstrumenter

Turene går nordover kysten i helgene midt på svarteste vinteren; noe som gir en utmerket øvelse i å seile etter lyktesektorer, radar og elektroniske hjelpemidler.

Slike turer gir langt mer utbytte for kursdeltagerne enn noen lærebok og noe klasserom klarer å formidle!

Det siste nye er at den reviderte læreplanen fra Sjøfartsdirektoratet endelig KREVER den praksisen som vi har hatt i mange år!

 

Lørdag / Søndag

Helgene i januar og februar 2023

 

For praksisturene fordeles alle deltagerne i grupper á max 8-10.

Hver gruppe drar ut lørdag morgen og er tilbake søndag kveld.

På turene settes vakter og oppgavene roterer slik at alle får praktisert både tradisjonell navigasjon, instrumentseilas, vakter i maskinrommet  -  og byssetjeneste. 

 

 

Kursplan for World Wide D5LA i Stavanger 
Det er ennå ikke avgjort om vi kommer til å kjøre D5LA-kurs høsten 2022.

Modul

 

Startdato

Ukedager

Til dato

Kommentarer

Astronomisk navigasjon med sekstant
Utvidet nav.instrumentlære
Metorologi
Oceanografi
Inn- og utklarering
Forsikring
 

 

17.10.22

 

mandag

 

 12.12.2022

Teoriundervisningen foregår i kurslokalet på land, dvs i de romslige lokalene hos www.smbf.no .

Praksistur for navigasjon og navigasjonsinstrumenter

Turene går nordover kysten i helgene. Om dagen forsøker vi å måle solhøyder og om natten blir det god  øvelse i å seile etter lyktesektorer, radar og elektroniske hjelpemidler.

Slike turer gir langt mer utbytte for kursdeltagerne enn noen lærebok og noe klasserom klarer å formidle!

Det siste nye er at den reviderte læreplanen fra Sjøfartsdirektoratet endelig KREVER den praksisen som vi har hatt i mange år!

 

Lørdag / Søndag

 

Helgene i november og desember.

 

 

For praksisturene fordeles alle deltagerne i grupper á max 8-10.

Hver gruppe drar ut lørdag morgen og er tilbake søndag kveld.

På turene settes vakter og oppgavene roterer slik at alle får praktisert både navigasjon, instrumentseilas  -  og byssetjeneste.

print
© 2023   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker