Kursplan for Fritidsskipper

Kursplan for Fritidsskipper D5L i Stavanger

(Kursplan for kompaktkursene finnes HER )

 

 

Modul

 

Startdato

 

Ukedager

 

Til dato

 

Kommentarer 

Navigasjon

15./ 16. okt. 2019

Uke 42.
okt 2019

 

Tirsdag/
Onsdag

(avhengig av deltager-antall)

Uke 48
nov. 2019

Resten av tiden er vi ombord og driver aktiv seilas, her inngår instrumentbruk, radarseilas, nattseilas, osv, se nedenfor

Navigasjonsinstrumenter

Uke 49.
des 2019

Tirsdag/
Onsdag

Uke 50 / 2019

Resten av tiden er vi ombord, se nedenfor

Sjøveisregler og brovakthold

Uke 02 / 2019

Tirsdag/
Onsdag

Uke 04 / 2019

Resten av tiden for disse fagene er vi ombord i POSEIDON II, se nedenfor

Skipslære

Uke 06 / 2019

Tirsdag/
Onsdag

Uke 07 / 2019

Sikkerhet

Uke 08 / 2019

Tirsdag/
Onsdag

Uke 09 / 2019

Teknologi/motorlære

Uke 10 / 2019

Tirsdag/
Onsdag

Uke 11 / 2019

Resten av tiden er vi ombord, se nedenfor

Praksistur for navigasjon og navigasjonsinstrumenter

Turene går nordover kysten i helgene midt på svarteste vinteren; noe som gir en utmerket øvelse i å seile etter lyktesektorer, radar og elektroniske hjelpemidler.

Slike turer gir langt mer utbytte for kursdeltagerne enn noen lærebok og noe klasserom klarer å formidle!

Det siste nye er at den reviderte læreplanen fra Sjøfartsdirektoratet endelig KREVER den praksisen som vi har hatt i mange år!

 

Lørdag / Søndag

Helgene i januar og februar 2019

 

For praksisturene fordeles alle deltagerne i grupper á max 10.

Hver gruppe drar ut lørdag morgen og er tilbake søndag kveld.

På turene settes vakter og oppgavene roterer slik at alle får praktisert både tradisjonell navigasjon, instrumentseilas, vakter i maskinrommet  -  og byssetjeneste. 

 

 

Kursplan for World Wide D5LA i Stavanger 

Modul

 

Startdato

Ukedager

Til dato

Kommentarer

Astronomisk navigasjon med sekstant
Utvidet nav.instrumentlære
Metorologi
Oceanografi
Inn- og utklarering
Forsikring
 

 

14.10.19

 

mandag

 

9.12.2019

Teoriundervisningen foregår i kurslokalet på land, dvs i de romslige lokalene hos www.smbf.no .

Praksistur for navigasjon og navigasjonsinstrumenter

Turene går nordover kysten i helgene. Om dagen forsøker vi å måle solhøyder og om natten blir det god  øvelse i å seile etter lyktesektorer, radar og elektroniske hjelpemidler.

Slike turer gir langt mer utbytte for kursdeltagerne enn noen lærebok og noe klasserom klarer å formidle!

Det siste nye er at den reviderte læreplanen fra Sjøfartsdirektoratet endelig KREVER den praksisen som vi har hatt i mange år!

 

Lørdag / Søndag

 

Helgene i november og desember.

 

 

For praksisturene fordeles alle deltagerne i grupper á max 10.

Hver gruppe drar ut lørdag morgen og er tilbake søndag kveld.

På turene settes vakter og oppgavene roterer slik at alle får praktisert både navigasjon, instrumentseilas  -  og byssetjeneste.

print
© 2019   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker