Kursplan for Fritidsskipper

Kursplan for Fritidsskipper D5L i Stavanger høsten 2023

 

 

Modul

 

Startdato

 

Ukedager

 

Til dato

 

Kommentarer 

Navigasjon

03.10. 2023

 

Tirsdag

14. nov.
2023

Resten av tiden er vi ombord og driver aktiv seilas, her inngår instrumentbruk, radarseilas, nattseilas, osv, se nedenfor

Navigasjonsinstrumenter

21.11. 2023

Tirsdag

12.12. 2023

Resten av tiden er vi ombord, se nedenfor

Sjøveisregler og brovakthold

04.10. 2023

Onsdag

18.10. 2023

Resten av tiden for disse fagene er vi ombord i POSEIDON II, se nedenfor

Skipslære

25.10. 2023

Onsdag

01.11. 2023

Teknologi/motorlære

08.11. 2023

Onsdag

15.11. 2023

Sikkerhet

22.11. 2023

Onsdag

29.11. 2023

Resten av tiden er vi ombord, se nedenfor

Praksistur for navigasjon og navigasjonsinstrumenter

Turene går nordover kysten i helgene midt på svarteste vinteren; noe som gir en utmerket øvelse i å seile etter lyktesektorer, radar og elektroniske hjelpemidler.

Slike turer gir langt mer utbytte for kursdeltagerne enn noen lærebok og noe klasserom klarer å formidle!

Det siste nye er at den reviderte læreplanen fra Sjøfartsdirektoratet endelig KREVER den praksisen som vi har hatt i mange år!

 

Lørdag / Søndag

Helgene i uke 46, 47 og 48

 

For praksisturene fordeles alle deltagerne i grupper á max 8-10.

Hver gruppe drar ut lørdag morgen og er tilbake søndag kveld.

På turene settes vakter og oppgavene roterer slik at alle får praktisert både tradisjonell navigasjon, instrumentseilas, vakter i maskinrommet  -  og byssetjeneste. 

 

 

Kursplan for World Wide D5LA i Stavanger 
 Vi legger opp til å kjøre D5LA-kurs våren 2024.

Modul

 

Startdato

Ukedager

Til dato

Kommentarer

Astronomisk navigasjon med sekstant
Utvidet nav.instrumentlære
Metorologi
Oceanografi
Inn- og utklarering
Forsikring
 

 

09. 01. 2024

 

Tirsdag

 

 27. 02. 2024

Teoriundervisningen foregår i kurslokalet på land, dvs i de romslige lokalene hos www.smbf.no .

Praksistur for navigasjon og navigasjonsinstrumenter

Turene går nordover kysten i helgene. Om dagen forsøker vi å måle solhøyder og om natten blir det god  øvelse i å seile etter lyktesektorer, radar og elektroniske hjelpemidler.

Slike turer gir langt mer utbytte for kursdeltagerne enn noen lærebok og noe klasserom klarer å formidle!

Det siste nye er at den reviderte læreplanen fra Sjøfartsdirektoratet endelig KREVER den praksisen som vi har hatt i mange år!

 

Lørdag / Søndag

 

Helgene i uke 5, 6, 7 og 8, 2024.

 

 

For praksisturene fordeles alle deltagerne i grupper á max 8-10.

Hver gruppe drar ut lørdag morgen og er tilbake søndag kveld.

På turene settes vakter og oppgavene roterer slik at alle får praktisert både navigasjon, instrumentseilas  -  og byssetjeneste.

print
© 2024   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker