I fredens tjenesteI den perioden da Sovjetunionen gikk i oppløsning og man fryktet uroligheter i Baltikum samlet det svenske redningsselskapet flere av sine største og mest solide kryssere så nær risikosonen som mulig.

Her ligger tre stk side om side på Gotland, og alle tre har sine forbindelser til Norge:
a) Hans Hansson som ligger innerst ved kai er tidligere Skomvær II
b) Grängesberg som ligger i midten kom til Norge som Minna, senere Poseidon II
c) Östergarn er tidligere Torungen, som nå er tilbake i Norge som Lille Torungen


<< previous 9 av 22 next >>
Return

print
© 2019   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker