Lange vintre


Lange vintre

Grängesberg fikk som nevnt en hard stasjon å betjene, dette var mange år før ozonhull og global oppvarming var blitt tema, og i loggbøkene finnes side opp og side ned om tunge, vanskelige og farlige redningsoppdrag. Mer enn en gang var det dette fartøyet som måtte rykke ut når andre ble liggende hjelpeløst fastfrosne i isen.


<< previous 2 av 22 next >>
Return

print
© 2019   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker