Litt slingrekjøler . . .Bunnfasongen er meget "skøyteaktig" og i kombinasjon med et stort overbygg er dette synonymt med rikelig slingring. Selv om slingrekjøler kan være et problem ved isbryting har man valgt å sette på noen korte biter i kimmingen. Helt nede ved kjølen sees også gitteret for sjøkisten, med offeranoder rundt.


<< previous 13 av 22 next >>
Return

print
© 2019   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker