Opprinnelig GAHer ser man profilen på fartøyet slik som den opprinnelig var som nybygg. Alle linjer er påfallende 1950-tall   -   med sterke fellestrekk med datidens storslager Volvo PV. Men plassen innvendig var langt mindre, både i messe, salong og ikke minst styrehuset.


<< previous 7 av 22 next >>
Return

print
© 2019   \\ design: edwd.nl \\ powered by website baker